Aktualności

Rekrutacja na studia doktoranckie w semestrze letnim RA 2016/2017

WYDZIAŁ FIZYKI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ogłasza przyjęcia na
STUDIA DOKTORANCKIE
rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017


Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są na Wydziale Fizyki PW
w zakresie:

fizyki ciała stałego,
optyki,
fizyki jądrowej,
fizyki układów złożonych.


O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów lub zdany egzamin magisterski.

Kolokwium wstępne dla kandydatów odbędzie się w dniach 7 i 8 lutego 2017 r.

Dnia 7-go lutego w Gmachu Fizyki PW odbędzie się kolokwium pisemne.
Dnia 8-go lutego o godzinie 10 w sali 128 w Gmachu Fizyki PW odbędą się rozmowy kwalifikacyjne.
Ich przedmiotem będzie praca dyplomowa kandydata oraz wiedza z zakresu dyscypliny planowanej pracy doktorskiej.
O przyjęciu na Studia Doktoranckie decyduje suma punktów z kolokwium i rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci, którzy ukończyli studia II stopnia z oceną co najmniej bardzo dobrą są zwolnieni z kolokwium wstępnego.


Konieczna jest rejestracja w systemie rekrutacyjnym dostępnym pod adresem https://rekrutacja.pw.edu.pl/ najpóźniej do 31 stycznia 2017 r.
Dokumenty należy składać do Pani Martyny Galanciak w Sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej,
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa do 6-go lutego 2017 r.

Spis wymaganych dokumentów, zakres wymagań na kolokwium wstępne oraz regulamin studiów doktoranckich dostępne są na stronie Wydziału Fizyki
www: http://www.fizyka.pw.edu.pl/ – zakładka „Doktoranci”
a także na stronie:
http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-III-stopnia-doktoranckie/Zasady-przyjec

Dalszych informacji udziela sekretariat Wydziału Fizyki PW, tel. 234-7267
oraz
Kierownik SD przy Wydziale Fizyki PW: prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk (tel. 234-5350), garbar@if.pw.edu.pl

Autor: Tomasz Pietrzak  (2017-01-04, 10:23)


Termin składania sprawozdań oraz wniosków o stypendia

Termin składania:
- sprawozdań doktorantów
- wniosków o stypendia doktoranckie
- wniosków o stypendia naukowe
- wniosków o przyznanie zwiększenia z dotacji projakościowej
został wyznaczony na sobotę 15.09.2016.

Niezbędne dokumenty można pobrać w zakładce informacje.

Autor: Sebastian Siejka  (2016-09-07, 17:01)


STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Doktoranci, którzy są zainteresowani stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia powinni złożyć w dziekanacie wniosek do 15.09.2016 r.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2016-2017.html

Autor: Sebastian Siejka  (2016-07-18, 14:46)


Rekrutacja na studia doktoranckie na RA 2016/2017

WYDZIAŁ FIZYKI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ogłasza przyjęcia na
STUDIA DOKTORANCKIE
na rok akademicki 2016/2017


Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są na Wydziale Fizyki PW
w zakresie:

fizyki ciała stałego,
optyki,
fizyki jądrowej,
fizyki układów złożonych.


O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów lub zdany egzamin magisterski.

Kolokwium wstępne dla kandydatów odbędzie się w dniach 19 i 20 września 2016 r.

Dnia 19-go września o godz. 10.15 w sali 111 (Gmach Fizyki PW) odbędzie się kolokwium pisemne.
Dnia 20-go września o godz. 10.15 w sali 128 (Gmach Fizyki PW) odbędą się rozmowy kwalifikacyjne.
Ich przedmiotem będzie praca dyplomowa kandydata oraz wiedza z zakresu dyscypliny planowanej pracy doktorskiej.
O przyjęciu na Studia Doktoranckie decyduje suma punktów z kolokwium i rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci, którzy ukończyli studia z oceną co najmniej bardzo dobrą są zwolnieni z kolokwium pisemnego.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej,
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa do 16-go września 2015 r.
Wcześniej (do 31 sierpnia 2016 r.) należy dokonać rejestracji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego "Rekrutacja PW" dostępnego na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.

Spis wymaganych dokumentów, zakres wymagań na kolokwium wstępne oraz regulamin studiów doktoranckich dostępne są na stronie Wydziału Fizyki
www: http://www.fizyka.pw.edu.pl/ – zakładka „Doktoranci”

Dalszych informacji udziela Pani Martyna Galanciak - sekretariat Wydziału Fizyki PW, tel. 234-7267
oraz
Kierownik SD przy Wydziale Fizyki PW: prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk (tel. 234-5350), garbar@if.pw.edu.pl

Autor: Sebastian Siejka  (2016-07-18, 14:47)


Wykłady dla doktorantów prowadzone przez IF PAN

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wykładów dla doktorantów realizowanych w Instytucie Fizyki PAN:

   
 • Wstęp do fizyki ciała stałego II

 •  
 • Mechanika kwantowa

 •  
 • Fizyka teoretyczna II i podstawy elektrodynamiki

 •  
 • Wybrane metody eksperymentalnych badań materiałów półprzewodnikowych, szczegóły na stronie wykładu

 •  
 • Statistical thermodynamics in soft matter and biological physics, szczegóły na stronie wykładu

 •  
 • Introduction to physics of quantum gases, szczegóły na stronie wykładu

Szczegóły dostępne na stronie Studium Doktoranckiego IF PAN.

Autor: Sebastian Siejka  (2016-02-18, 20:39)


Rekrutacja na studia doktoranckie w semestrze letnim RA 2015/2016

WYDZIAŁ FIZYKI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ogłasza przyjęcia na
STUDIA DOKTORANCKIE
rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016


Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są na Wydziale Fizyki PW
w zakresie:

fizyki ciała stałego,
optyki,
fizyki jądrowej,
fizyki układów złożonych.


O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów lub zdany egzamin magisterski.

Kolokwium wstępne dla kandydatów odbędzie się w dniach 18 i 19 lutego 2016 r.

Dnia 18-go lutego w Gmachu Fizyki PW odbędzie się kolokwium pisemne.
Dnia 19-go lutego w Gmachu Fizyki PW odbędą się rozmowy kwalifikacyjne.
Ich przedmiotem będzie praca dyplomowa kandydata oraz wiedza z zakresu dyscypliny planowanej pracy doktorskiej.
O przyjęciu na Studia Doktoranckie decyduje suma punktów z kolokwium i rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci, którzy ukończyli studia II stopnia z oceną co najmniej bardzo dobrą są zwolnieni z kolokwium wstępnego.

Dokumenty należy składać do Pani Martyny Galanciak w Sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej,
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa do 17-go lutego 2016 r.

Spis wymaganych dokumentów, zakres wymagań na kolokwium wstępne oraz regulamin studiów doktoranckich dostępne są na stronie Wydziału Fizyki
www: http://www.fizyka.pw.edu.pl/ – zakładka „Doktoranci”
a także na stronie:
http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-III-stopnia-doktoranckie/Zasady-przyjec

Dalszych informacji udziela sekretariat Wydziału Fizyki PW, tel. 234-7267
oraz
Kierownik SD przy Wydziale Fizyki PW: prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk (tel. 234-5350), garbar@if.pw.edu.pl

Autor: Rafal Sarnecki  (2016-01-27, 14:44)


Rekrutacja na studia doktoranckie na RA 2015/2016

WYDZIAŁ FIZYKI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ogłasza przyjęcia na
STUDIA DOKTORANCKIE
rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016


Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są na Wydziale Fizyki PW
w zakresie:

fizyki ciała stałego,
optyki,
fizyki jądrowej,
fizyki układów złożonych.


O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów lub zdany egzamin magisterski.

Kolokwium wstępne dla kandydatów odbędzie się w dniach 18 i 21 września 2015 r.

Dnia 18-go września w Gmachu Fizyki PW odbędzie się kolokwium pisemne.
Dnia 21-go września w Gmachu Fizyki PW odbędą się rozmowy kwalifikacyjne.
Ich przedmiotem będzie praca dyplomowa kandydata oraz wiedza z zakresu dyscypliny planowanej pracy doktorskiej.
O przyjęciu na Studia Doktoranckie decyduje suma punktów z kolokwium i rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci, którzy ukończyli studia II stopnia z oceną co najmniej bardzo dobrą są zwolnieni z kolokwium wstępnego.

Dokumenty należy składać do Pani Martyny Galanciak w Sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej,
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa do 17-go września 2015 r.

Spis wymaganych dokumentów, zakres wymagań na kolokwium wstępne oraz regulamin studiów doktoranckich dostępne są na stronie Wydziału Fizyki
www: http://www.fizyka.pw.edu.pl/ – zakładka „Doktoranci”
a także na stronie:
http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-III-stopnia-doktoranckie/Zasady-przyjec

Dalszych informacji udziela sekretariat Wydziału Fizyki PW, tel. 234-7267
oraz
Kierownik SD przy Wydziale Fizyki PW: prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk (tel. 234-5350), garbar@if.pw.edu.pl

Autor: Karol Pozyczka  (2015-06-23, 17:54)


Sympozjum doktorantów 2015

Serdecznie informujemy, że coroczne Sympozjum Doktorantów odbędzie się we czwartek 25 czerwca 2015 w godzinach 9-15 w Sali 111GF. W Sympozjum powinni uczestniczyć opiekunowie lub promotorzy prac doktorskich. Kolejność wystąpień na Sympozjum będzie taka, jaka jest na liście doktorantów :

- doktoranci lutowi [tegoroczni] powinni być na początku Sympozjum, ale nie muszą nic prezentować, tylko w kilku zdaniach powiedzieć, co zamierzają badać i jakimi metodami.
- I/II rok - 5 minut (kolejność taka, jak na liście naszej strony)
- III/IV rok - 10 minut
- doktoranci IV roku z otwartym przewodem nie muszą nic prezentować (podobnie, jak doktoranci na przedłużeniu).

Na Sympozjum tradycyjnie będą ciastka i herbata/kawa oraz ogłoszenie o dokładnym terminie składania sprawozdań i wniosków o stypendia :)

Autor: Karol Pozyczka  (2015-06-23, 17:17)


Wykłady dla doktorantów prowadzone przez IF PAN

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wykładów dla doktorantów realizowanych w Instytucie Fizyki PAN:

   
 • Physical Foundations of Nanotechnology: Quantum Transport in Nanospintronics,

 •  
 • Wstęp do fizyki ciała stałego,

 •  
 • Ćwiczenia do wykładu z fizyki ciała stałego,

 •  
 • Wstęp do biofizyki, szczególy na stronie wykładu,

 •  
 • Fizyka ciała stałego - magnetyzm i nadprzewodnictwo.

Szczegóły dostępne na stronie Studium Doktoranckiego IF PAN.

Autor: Rafal Sarnecki  (2015-02-23, 15:34)


III edycja Konferencji Młodych Naukowców nt. Dokonania Naukowe Doktorantów

W dniu 18.04.2015 w Krakowie odbędzie się III edycja Konferencji Młodych Naukowców nt. Dokonania Naukowe Doktorantów. Szczegóły na temat konferencji znajdują się na stronie http://www.doktorant.com.pl/dnd-iii-edycja.html

Autor: Rafal Sarnecki  (2015-02-12, 18:09)


Przypomnienie o składaniu sprawozdań i wniosków o stypendia dla doktorantów przyjętych w semestrze letnim.

Uprzejmie proszę doktorantów przyjętych w lutym o złożenie poniższych dokumentów w celu przedłużenia stypendium doktoranckiego:

- sprawozdań doktorantów
- wniosków o stypendia doktoranckie

Termin składania dokumentów upływa 6 lutego.

Niezbędne dokumenty można pobrać w zakładce informacje.

Autor: Katarzyna Poniatowska  (2015-01-20, 12:50)


Rekrutacja na studia doktoranckie (luty 2015)

WYDZIAŁ FIZYKI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ogłasza przyjęcia na
STUDIA DOKTORANCKIE
rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015


Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są na Wydziale Fizyki PW
w zakresie:

fizyki ciała stałego,
optyki,
fizyki jądrowej,
fizyki układów złożonych.


O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów lub zdany egzamin magisterski.

Rejestracja rozpoczyna się od 15 stycznia do 31 stycznia br. Uprzejmie informuję o obowiązku rejestrowania się kandydatów na studia doktoranckie za pośrednictwem systemu informatycznego " Rekrutacja PW",

rekrutacja.pw.edu.pl

Kolokwium wstępne dla kandydatów odbędzie się w dniach 16 i 17 lutego 2015 roku.

Dnia 16-go lutego o godz. 10.15 w sali 128 (Gmach Fizyki PW) odbędzie się kolokwium pisemne.
Dnia 17-go lutego o godz. 10.15 w sali 128 (Gmach Fizyki PW) odbędą się rozmowy kwalifikacyjne.
Ich przedmiotem będzie praca dyplomowa kandydata oraz wiedza z zakresu dyscypliny planowanej pracy doktorskiej.
O przyjęciu na Studia Doktoranckie decyduje suma punktów z kolokwium i rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci, którzy ukończyli studia z oceną co najmniej bardzo dobrą są zwolnieni z kolokwium wstępnego.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej,
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa.

Spis wymaganych dokumentów, zakres wymagań na kolokwium wstępne oraz regulamin studiów doktoranckich dostępne są na stronie Wydziału Fizyki
www: http://www.if.pw.edu.pl – zakładka "Doktoranci"

Dalszych informacji udziela Pani Martyna Galanciak - sekretariat Wydziału Fizyki PW, tel. 234-7267
oraz
Kierownik SD przy Wydziale Fizyki PW: prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk (tel. 234-5350), garbar@if.pw.edu.pl

Autor: Grzegorz Siudem  (2015-01-22, 12:32)


Stypendium doktoranckie dla najlepszych doktorantów - ważne!

Zapraszam do Dziekanatu w celu odebrania decyzji o przyznaniu stypendium dla najlepszych doktorantów.

Osoby, które odbiorą decyzję do 18.11.2014 r. będą mieć wypłacone stypendium jeszcze w listopadzie!

Doktoranci, którzy odbiorą decyzję w późniejszym terminie będą mieli wypłacone stypendium od kolejnego miesiąca.

Autor: Katarzyna Poniatowska  (2014-11-18, 11:33)


Wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów na rok 2015

Do WRD wybieramy czterech przedstawicieli.

Lista kandydatów:
1. Katarzyna Poniatowska
2. Karol Pożyczka
3. Rafał Sarnecki
4. Grzegorz Siudem

Mamy więc czterech kandydatów na cztery miejsca.
Wybory odbędą się w dniach 18 - 26.11.2014.

Urna wyborcza będzie dostępna:
18.11.2014 (wtorek), g. 10:30 - 15:30, pok. 726 Gmach Mechatroniki
19.11.2014 (środa), g. 10:30 - 14:00, pok. 726 Gmach Mechatroniki
20.11.2014 (czwartek), g. 10:00 - 17:00, pok. 114 Gmach Fizyki
21.11.2014 (piątek), g. 10:00 - 16:00, pok. 114 Gmach Fizyki
24.11.2014 (poniedziałek), g. 10:00 - 17:00, pok. 117b Gmach Fizyki
25.11.2014 (wtorek), g. 10:00 - 15:00, pok. 117b Gmach Fizyki
26.11.2014 (środa), g. 10:00 - 15:00, pok. 726 Gmach Mechatroniki


Nad wyborami czuwa Wydziałowa Komisja Wyborcza w składzie:
1. Małgorzata Janik (przewodnicząca)
2. Jakub Kalabiński
3. Leszek Kosarzewski
4. Przemysław Michalski

Autor: Katarzyna Poniatowska  (2014-11-18, 13:15)


Konkursu na celowe wyjazdowe stypendia naukowe - CSZ PW

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych ogłosił pierwszą edycję konkursów na celowe wyjazdowe stypendia naukowe dla doktorantów i nauczycieli akademickich PW w ramach nowego projektu "Wsparcie inicjatyw Politechniki Warszawskiej w kształceniu i doskonaleniu kadr w zakresie innowacyjnych technik teleinformatycznych".

Więcej informacji na stronie internetowej Centrum .

Autor: Grzegorz Siudem  (2014-10-21, 14:43)


Wykłady dla doktorantów prowadzone przez IF PAN

Wykład/ćwiczenia z fizyki ciała stałego
Prowadzący: Prof. Marek Godlewski/ dr Adam Zakrzewski.
Termin: poniedziałki godzina 13.00 - 17.00.
Miejsce: Instytut Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, sala A.
Pierwszy wykład: poniedziałek 6.10.2014 r.

Physical Foundations of Nanotechnology - Quantum Transport in Nanostructures
Prowadzący: Prof. T. Dietl i prof. J. Majewski
Termin: środa o godz 10:15
Miejsce: nowy budynek Wydziału Fizyki UW, na ul. L. Pasteura 5, s. C102
Pierwszy wykład: środy 1 października 2014.
Opis: Wykład poświęcony jest aktualnym problemom nanotechnologii. Wykład w języku angielskim dedykowany jest studentom wyższych lat studiów, doktorantom oraz młodym pracownikom naukowym.

Więcej informacji na stronie IF PAN

Autor: Katarzyna Poniatowska  (2014-10-02, 12:09)


Termin składania sprawozdań oraz wniosków o stypendia

Termin składania:
- sprawozdań doktorantów
- wniosków o stypendia doktoranckie
- wniosków o stypendia naukowe
- wniosków o przyznanie zwiększenia z dotacji projakościowej
został wyznaczony na niedziela 21.09.2014: tydzień przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

Niezbędne dokumenty można pobrać w zakładce informacje. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że od tego roku ZMIENIŁ SIĘ FORMULARZ SPRAWOZDANIA.

Wszyscy doktoranci proszeni są o składanie sprawozdań W TERMINIE. W przeciwnym wypadku może to skutkować nieprzyznaniem stypendium!

Autor: Katarzyna Poniatowska  (2014-09-08, 12:30)


Pracownia Teorii Jądra Atomowego Wydziału Fizyki PW poszukuje doktorantów

Tematyka doktoratów, które można wykonać
w pracowni Teorii Jądra Atomowego Wydziału Fizyki PW obejmuje zagadnienia z:


- fizyki procesów jądrowych (np. dynamika rozszczepienia jądrowego),
- fizyki ultra-zimnych gazów atomowych typu fermionowego,
- fizyki gwiazd neutronowych,
- fizyki nadciekłości w układach silnie oddziałujących.

Więcej informacji można znaleźć [tutaj].

Autor: Katarzyna Poniatowska  (2014-09-01, 10:27)


Powiadomienie kandydatów na studia doktoranckie o konieczności rejestracji na studia doktoranckie poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW”

REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA DOKTORANCKIE

Uprzejmie informuję, że:

1. od dnia 18 sierpnia 2014 r. rejestracja kandydatów na studia doktoranckie rozpoczynające się od semestru zimowego r. ak. 2014/2015 odbywa się poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie:

rekrutacja.pw.edu.pl

2. link do systemu informatycznego „Rekrutacja PW” dostępny jest również na stronie:
[link]

3. rejestracja poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” dotyczy osób, które jeszcze nie złożyły wymaganych dokumentów

4. informacje na temat studiów doktoranckich, wymaganych dokumentów i miejsca składania tych dokumentów znajdują się na stronie:

[link]
<-na-Studia-Doktoranckie-dla-obywateli-polskich-i-cudzoziemcow-ktorzy-korzystaja-z-zasad-obowiazujacych-obywateli-polskich>

5. wydrukowany z systemu informatycznego „Rekrutacja PW” formularze: „Karta informacyjna” i „Kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie” wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami w procedurze rekrutacyjnej, kandydat na studia doktoranckie składa w sekretariacie wybranych studiów doktoranckich.

6. Należy zachować hasło i numer identyfikacyjny kandydata z procedury rejestracyjnej w systemie informacyjnym „Rekrutacja PW”, ponieważ będą one stanowić hasło i numer identyfikacyjny słuchacza studiów doktoranckich potrzebne do logowania w serwisie USOSWeb.

Poniżej znajdą Państwo odnośniki do odpowiedniej uchwały:
[Powiadomienie]
[załącznik 1]
[załącznik 2]

Autor: Katarzyna Poniatowska  (2014-08-13, 14:15)


Rekrutacja na studia doktoranckie

WYDZIAŁ FIZYKI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ogłasza przyjęcia na
STUDIA DOKTORANCKIE
rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015


Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są na Wydziale Fizyki PW
w zakresie:

fizyki ciała stałego,
optyki,
fizyki jądrowej,
fizyki układów złożonych.


O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów lub zdany egzamin magisterski.

Kolokwium wstępne dla kandydatów odbędzie się w dniach 22 i 23 września 2014 r.

Dnia 22-go września (poniedziałek) o godz. 10.15 w sali 111 Gmachu Fizyki PW odbędzie się kolokwium pisemne.
Dnia 23-go września (wtorek) o godz. 10.15 w pok. 128 (Gmach Fizyki PW) odbędą się rozmowy kwalifikacyjne.
Ich przedmiotem będzie praca dyplomowa kandydata oraz wiedza z zakresu dyscypliny planowanej pracy doktorskiej.
O przyjęciu na Studia Doktoranckie decyduje suma punktów z kolokwium i rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci, którzy ukończyli studia II stopnia z oceną co najmniej bardzo dobrą są zwolnieni z kolokwium wstępnego.

Dokumenty należy składać do Pani Martyny Galanciak w Sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej,
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa do 19-go września 2014 r.

Spis wymaganych dokumentów, zakres wymagań na kolokwium wstępne oraz regulamin studiów doktoranckich dostępne są na stronie Wydziału Fizyki
www: http://www.if.pw.edu.pl – zakładka „Doktoranci”

Dalszych informacji udziela sekretariat Wydziału Fizyki PW, tel. 234-7267
oraz
Kierownik SD przy Wydziale Fizyki PW: prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk (tel. 234-5350), garbar@if.pw.edu.pl

Autor: Grzegorz Siudem  (2014-07-21, 11:07)


Sympozjum doktorantów

Informuję, że coroczne Sympozjum Doktorantów odbędzie się we wtorek 24 czerwca 2014 r. w sali 309 GF. W Sympozjum powinni uczestniczyć opiekunowie lub promotorzy prac doktorskich. Kolejność wystąpień na Sympozjum będzie taka, jaka jest na liście doktorantów :

10:00–11:00 - 5 minutowe prezentacje doktorantów I roku,
11:00–12:00 - 5 minutowe prezentacje doktorantów II roku,
12:00–13:30 - Przerwa
13:30–16:00 - 10 minutowe prezentacje doktorantów III roku
oraz 10 minutowe referaty doktorantów IV roku, którzy nie mają wszczętego przewodu doktorskiego. Doktoranci IV roku z otwartymi przewodami doktorskimi są zwolnieni z referowania.

Około godz. 16:30 - zakończenie Sympozjum i wpisy do kart uczestników SD. Ze względu na możliwe przesunięcia czasowe, uczestnicy Sympozjum proszeni są o obecność na sali na, co najmniej, godzinę przed swoim wystąpieniem.

Przypominam także, że pisemne sprawozdania za rok ak. 2013/14 będą podstawą przyznania stypendium doktorskiego w roku 2014/15. Termin złożenia sprawozdań zostanie podany w czasie Sympozjum.

Prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk
kierownik SD na WF PW

Autor: Katarzyna Poniatowska  (2014-06-06, 10:17)


Wykłady semestralne w Instytucie Fizyki PAN

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wykładów dla doktorantów realizowanych w Instytucie Fizyki PAN:
• Physical Foundations of Nanotechnology: Quantum Transport in Nanospintronics,
• Wstęp do fizyki ciała stałego,
• Ćwiczenia do wykładu z fizyki ciała stałego,
• Transmisyjna mikroskopia elektronowa,
• Zastosowanie kwantowej teorii pola w fizyce materii skondensowanej.
Szczegóły dostępne na stronie Studium Doktoranckiego IF PAN.

Autor: Grzegorz Siudem  (2014-03-20, 14:41)


Seminaria z ekonomii i filozofii

W związku z wymaganiem zaliczenia wybranego seminarium przed zdaniem egzaminu doktorskiego zachęcam do zapoznania się z aktualną ofertą na stronie seminariów.

Autor: Grzegorz Siudem  (2014-02-27, 11:33)


Wykład dla doktorantów - "Transmisyjna mikroskopia elektronowa"

Wydział Chemiczny PW zaprasza na cykl wykładów monograficznych dla doktorantów dr hab. Piotra Dłużewskiego (Instytut Fizyki PAN) poświęconych charakteryzacji ciał stałych metodami transmisyjnej mikroskopii elektronowej.Wykłady (30 godzin, 3 punkty ECTS) będą miały miejsce w sali 3 (parter Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75, PW) w czwartki godz 15.15-18. Pierwsze zajęcia odbędą się w czwartek 6.03.2014.

Autor: Grzegorz Siudem  (2014-02-27, 09:34)


Uchwała nr 157/XLVIII/2014 Senatu Politechniki Warszawskiej

Dnia 5 lutego 2014 r. Senat Politechniki Warszawskiej zatwierdził Uchwałę nr 157/XLVIII/2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015 oraz form tych studiów [link].

Autor: Katarzyna Poniatowska  (2014-02-17, 19:23)


Wykład z Kwantowej Teorii Pola

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w semestrze letnim r. ak. 2013/2014 uruchomiony zostanie zaawansowany wykład z Kwantowej Teorii Pola prowadzony przez pana prof. Piotra Magierskiego. Wykład ten będzie pierwszym od wielu lat przedmiot pomyślanym i dedykowanym specjalnie dla doktorantów. Jest to też praktycznie jedyny przedmiot z fizyki na zaawansowanym poziomie na naszym Wydziale, który wypełnia wymogi stawiane studiom doktoranckim po nowelizacji przepisów w 2011 roku.

Termin wykładu: piątki 14-16
Zapisy w dziekanacie

Aby przedmiot ruszył (uzyskał finansowanie) musi się zapisać 10-12 osób (mogą się zapisać również studenci).

Autor: Łukasz Graczykowski  (2014-01-18, 22:37)


Rekrutacja na studia doktoranckie (luty 2014)

WYDZIAŁ FIZYKI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ogłasza przyjęcia na
STUDIA DOKTORANCKIE
rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014


Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są na Wydziale Fizyki PW
w zakresie:

fizyki ciała stałego,
optyki,
fizyki jądrowej,
fizyki układów złożonych.


O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów lub zdany egzamin magisterski.

Kolokwium wstępne dla kandydatów odbędzie się w dniach 12 i 13 lutego 2014 roku.

Dnia 12-go lutego o godz. 10.15 w sali 128 (Gmach Fizyki PW) odbędzie się kolokwium pisemne.
Dnia 13-go lutego o godz. 10.15 w sali 128 (Gmach Fizyki PW) odbędą się rozmowy kwalifikacyjne.
Ich przedmiotem będzie praca dyplomowa kandydata oraz wiedza z zakresu dyscypliny planowanej pracy doktorskiej.
O przyjęciu na Studia Doktoranckie decyduje suma punktów z kolokwium i rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci, którzy ukończyli studia z oceną co najmniej bardzo dobrą są zwolnieni z kolokwium wstępnego.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej,
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa do 11-go lutego 2014 r.

Spis wymaganych dokumentów, zakres wymagań na kolokwium wstępne oraz regulamin studiów doktoranckich dostępne są na stronie Wydziału Fizyki
www: http://www.if.pw.edu.pl – zakładka "Doktoranci"

Dalszych informacji udziela Pani Martyna Galanciak - sekretariat Wydziału Fizyki PW, tel. 234-7267
oraz
Kierownik SD przy Wydziale Fizyki PW: prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk (tel. 234-5350), garbar@if.pw.edu.pl

Autor: Małgorzata Janik  (2014-01-09, 16:08)


Wyniki wyborów przedstawicieli do Wydziałowej Rady Doktorantów na rok 2014

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej chciałabym ogłosić, że do Wydziałowej Rady Doktorantów na 2014 rok zostały wybrane następujące osoby:

1. Grzegorz Siudem (14 głosów),
2. Katarzyna Poniatowska (13 głosów),
3. Karol Pożyczka (7 głosów).

Osób uprawnionych do głosowania: 78, liczba głosów ważnych: 16.

Wydziałowa Komisja Wyborcza w składzie:
Małgorzata Janik
Jakub Kalabiński

Autor: Małgorzata Janik  (2013-11-22, 17:31)


Wybory przedstawicieli do Wydziałowej Rady Doktorantów na rok 2014

Lista kandydatów:
1. Leszek Pawlicki
2. Katarzyna Poniatowska
3. Karol Pożyczka
4. Grzegorz Siudem

Wybory odbędą się w dniach 19 – 22.11.2013.

Urny wyborcze będą dostępne:
19.11.2013, g. 11:00 – 15:00, pok. 726 Gmach Mechatroniki
20.11.2013, g. 10:00 – 16:00, pok. 726 Gmach Mechatroniki
21.11.2013, g. 12:00 – 16:00, pok. 114 Gmach Fizyki
22.11.2013, g. 9:00 – 17:00, pok. 114 Gmach Fizyki

Wydziałowa Komisja Wyborcza:
Małgorzata Janik (przewodnicząca)
Jakub Kalabiński

Autor: Małgorzata Janik  (2013-11-18, 22:21)


Kurs dydaktyczny do prowadzenia zajęć w Laboratorium Fizyki I - teren południowy

Informacja od Pana Andrzeja Kubiaczyka, Kierownika Laboratorium Fizyki I na terenie południowym:

Wzorem lat ubiegłych zamierzam na początku grudnia rozpocząć kurs dydaktyczny przygotowujący do prowadzenia zajęć dydaktycznych w laboratorium (jeśli znajdą się chętni). Chętni powinni się do mnie zgłosić mailowo w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada. Dalsze działania będę ustalał bezpośrednio z nimi.

Pozdrawiam,
Andrzej Kubiaczyk

Mail do Pana Kubiaczyka: kuba [at] mech.pw.edu.pl

Autor: Łukasz Graczykowski  (2013-11-18, 13:03)


Wybory do WRD - zgłoszenia kandydatów

Informuję, że zgodnie z harmonogramem wyborów tylko do najbliższego piątku (15.11.2013 r.) włącznie Wydziałowa Komisja Wyborcza w składzie:
- Małgorzata Janik (majanik@if.*) - przewodnicząca WKW
- Jakub Kalabiński (kalabinski@if.*)
przyjmuje zgłoszenia kandydatów do startu w wyborach do Wydziałowej Rady Doktorantów na kadencję 2014!
Kadencja WRD trwa od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.

Zachęcam potencjalnych chętnych do pilnego zgłaszania swoich kandydatur do WKW!

Łukasz Graczykowski
Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów

Autor: Łukasz Graczykowski  (2013-11-12, 22:14)


Konkurs na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów CAS/33/POKL

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych ogłasza konkursy na naukowe stypendia wyjazdowe, na wizyty w ośrodkach zagranicznych w 2014 roku, dla doktorantów i nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej. Ze względu na ramy czasowe realizacji projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, finansowanie w ramach stypendium może w tegorocznym konkursie trwać maksymalnie do 31 grudnia 2014 roku, natomiast sprawozdanie merytoryczne powinno być złożone najpóźniej do 31 stycznia 2015 roku. Prosimy uwzględnić te ograniczenia czasowe na etapie planowania wyjazdu. Termin składania wniosków mija 29 listopada 2013 r.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie CSZ: [ link ]

Przy okazji chciałbym poinformować, że jest to najprawdopodobniej ostatni konkurs na stypendia Centrum Studiów Zaawansowanych. Z tego powodu tym bardziej zachęcam do składania wniosków!

Autor: Łukasz Graczykowski  (2013-11-11, 14:49)


Spotkanie doktorantów z Dziekanem Wydziału

W przyszły wtorek, 29.10.2013, o godzinie 16:15 w sali 111 odbędzie się spotkanie Dziekana Wydziału Fizyki, prof. Mirosława Karpierza, ze społecznością doktorantów na Wydziale. Spotkanie ma mieć charakter rozmowy władz Wydziału z doktorantami, na którym będzie można poruszyć dowolne tematy/problemy związane z Wydziałem i realizacją studiów doktoranckich na Wydziale. Z uwagi na istotę tego spotkania oraz fakt, że jest to pierwsze takie spotkanie od bardzo dawna, wszyscy doktoranci, którzy nie mają w tych godzinach (16-18) obowiązkowych zajęć, których nie da się przełożyć/znaleźć zastępstwa, są proszeni o obecność.

Autor: Małgorzata Janik  (2013-10-23, 17:02)


Lista rankingowa do stypendiów

Pod tym linkiem:
Lista rankingowa doktorantów 2013/2014
została opublikowana lista rankingowa doktorantów na rok akademicki 2013/2014.

Autor: Małgorzata Janik  (2013-10-31, 13:07)


Spotkanie informacyjne dla doktorantów

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla PIERWSZOROCZNIAKÓW*

*dotyczy nie tylko pierwszoroczniaków

Czwartek 3 października 2013, godz. 18:30-20:00 Gmach Wydz. MiNI (ul. Koszykowa 75) Audytorium s.107

Na spotkaniu zostaną opisane m.in.:
* Warunki studiów doktoranckich na Politechnice Warszawskiej
* Ramowy program studiów doktoranckich
* Zasady udziału w zajęciach sportowych na PW
* Możliwości pozyskania stypendiów doktoranckich, naukowych, projakościowych, socjalnych i innych
* Działania Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej (RDPW)
* Proponowane w najbliższym czasie atrakcje: spotkania integracyjne, wyjścia do teatru, szkolenia, III Warszawski Bal Doktorantów, etc.
* Możliwość uzyskiwania najaktualniejszych informacji o wszystkim co dotyczy doktorantów

Przedstawieni zostaną również Wydziałowi przedstawiciele w Radzie Doktorantów PW.

Po spotkaniu odbędzie się impreza integracyjna godz. 20:30-24:00 w klubie Remont.

Więcej informacji: [ link ]

Autor: Małgorzata Janik  (2013-09-26, 21:04)


Wyklady dla magistrantow i doktorantow w IChF PAN

W załączniku poniżej można znaleźć informacje od Prof. Kutnera na temat dostępnych zajęć w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w semestrze zimowym 2013/2014. [ zalacznik ]

Autor: Małgorzata Janik  (2013-09-26, 20:56)


Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w r. ak. 2013/2014

Szanowni Doktoranci,

osoby, które chcą ubiegać się o stypendium ministra w kolejnym roku akademickim powinny złożyć wniosek najpóźniej dnia 4.10.2013 r. Wnioski muszą przejść przez Radę Wydziału, która odbędzie się 10.10.2013 r.

Wszystkie informacje na temat stypendiów można znaleźć na stronie MNiSW:
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/sprawy-studentow-i-doktorantow/system-pomocy-materialnej/stypendia-ministra/stypendia-ministra/artykul/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-1/

Łukasz Graczykowski
Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów

Autor: Łukasz Graczykowski  (2013-07-23, 12:11)


Rekrutacja na studia doktoranckie

WYDZIAŁ FIZYKI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ogłasza przyjęcia na
STUDIA DOKTORANCKIE
na rok akademicki 2013/2014


Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są na Wydziale Fizyki PW
w zakresie:

fizyki ciała stałego,
optyki,
fizyki jądrowej,
fizyki układów złożonych.


O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów lub zdany egzamin magisterski.

Kolokwium wstępne dla kandydatów odbędzie się w dniach 23 i 24 września 2013 roku.

Dnia 23-go września o godz. 10.15 w sali 111 (Gmach Fizyki PW) odbędzie się kolokwium pisemne.
Dnia 24-go września o godz. 10.15 w sali 111 (Gmach Fizyki PW) odbędą się rozmowy kwalifikacyjne.
Ich przedmiotem będzie praca dyplomowa kandydata oraz wiedza z zakresu dyscypliny planowanej pracy doktorskiej.
O przyjęciu na Studia Doktoranckie decyduje suma punktów z kolokwium i rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci, którzy ukończyli studia z oceną co najmniej bardzo dobrą są zwolnieni z kolokwium wstępnego.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej,
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa do 20-go września 2013 r.

Spis wymaganych dokumentów, zakres wymagań na kolokwium wstępne oraz regulamin studiów doktoranckich dostępne są na stronie Wydziału Fizyki
www: http://www.if.pw.edu.pl – zakładka „Doktoranci”

Dalszych informacji udziela Pani Martyna Galanciak - sekretariat Wydziału Fizyki PW, tel. 234-7267
oraz
Kierownik SD przy Wydziale Fizyki PW: prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk (tel. 234-5350), garbar@if.pw.edu.pl

Autor: Małgorzata Janik  (2013-07-24, 09:43)


Termin składania sprawozdań oraz wniosków o stypendia

Termin składania:
- sprawozdań doktorantów
- wniosków o stypendia doktoranckie
- wniosków o stypendia naukowe
- wniosków o przyznanie zwiększenia z dotacji projakościowej
został wyznaczony na wtorek 24.09.2013: tydzień przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

Wszyscy doktoranci proszeni są o składanie sprawozdań W TERMINIE. W przeciwnym wypadku może to skutkować nieprzyznaniem stypendium!

Autor: Małgorzata Janik  (2013-06-25, 17:49)


Sympozjum Doktorantów 2013

Informuję, że coroczne Sympozjum Doktorantów odbędzie się we wtorek 25 czerwca 2013 r. w sali 113 GF. W Sympozjum powinni uczestniczyć opiekunowie lub promotorzy prac doktorskich.

Kolejność wystąpień na Sympozjum będzie taka, jaka jest na liście doktorantów:
10:00–12:00 - 5 minutowe prezentacje doktorantów I roku,
12:00–14:00 - 5 minutowe prezentacje doktorantów II roku,
14:00–14:30 - Przerwa
14:30–16:00 - 10 minutowe prezentacje doktorantów III roku
od 16:00 - 10 minutowe referaty doktorantów IV roku, którzy nie mają wszczętego przewodu doktorskiego. Doktoranci IV roku z otwartymi przewodami doktorskimi są zwolnieni z referowania.

Około godz. 17:00 - zakończenie Sympozjum i wpisy do kart uczestników SD. Ze względu na możliwe przesunięcia czasowe, uczestnicy Sympozjum proszeni są o obecność na sali na, co najmniej, godzinę przed swoim wystąpieniem. Przypominam także, że pisemne sprawozdania za rok ak. 2012/13 będą podstawą przyznania stypendium doktorskiego w roku 2013/14. Termin złożenia sprawozdań zostanie podany w czasie Sympozjum.

Jerzy Garbarczyk

Autor: Łukasz Graczykowski  (2013-06-12, 16:47)


Przewodnik po stypendiach i grantach

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało na swoich stronach internetowych Przewodnik dla młodych naukowców. Broszura ta zawiera w jednym miejscu chyba najbardziej kompletny wykaz różnych możliwości zdobycia funduszy (stypendia, granty) na badania dla młodych naukowców, w tym doktorantów (kto jest organizatorem, jakie są wymagania, ile można otrzymać). Dokument na pewno jest bardzo pomocny w staraniach o uzyskanie finansowania badań. Polecam lekturę!

Autor: Łukasz Graczykowski  (2013-04-12, 22:41)


Stypendia wyjazdowe Centrum Studiów Zaawansowanych

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych ogłasza konkursy na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów PW (CAS/31/POKL) oraz na naukowe stypendia wyjazdowe dla nauczycieli akademickich PW (CAS/32/POKL) w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”. Wszelkie informacje oraz niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie internetowej Centrum (www.csz.pw.edu.pl).

Autor: Małgorzata Janik  (2013-04-04, 20:53)


II Warszawski Bal Doktorantów

Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej oraz Warszawskie Porozumienie Doktorantów mają zaszczyt zaprosić na II Warszawski Bal Doktorantów
Impreza odbędzie się w Auli Gmachu Fizyki PW dnia 20 kwietnia 2013r.
Cena biletu: 100zł/os.
W cenę biletu wliczone są: catering (przekąski,dania gorące, desery, napoje oraz wino), oprawa muzyczna, występy artystyczne.
Oficjalne otwarcie imprezy: godz. 20:00 (wejście od godz. 19:30).
Obowiązują stroje wieczorowe.
Szczegóły imprezy dostępne są na stronie: http://baldoktorantow.waw.pl/
Zapraszamy również do "udziału w wydarzeniu" na FB: https://www.facebook.com/events/481181291934919/

Autor: Małgorzata Janik  (2013-03-26, 13:29)


Rekrutacja na r.ak. 2012/2013 (semestr letni)

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej ogłasza przyjęcia na studia doktoranckie rozpoczynające się w semestrze letnim 2013 r. Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są na Wydziale Fizyki PW w zakresie: fizyki ciała stałego, optyki, fizyki jądrowej, fizyki układów złożonych. O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów.

Kolokwium wstępne dla kandydatów oraz rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniach 12 i 13 lutego 2012 r. Czytaj więcej...

Autor: Małgorzata Janik  (2013-01-23, 14:54)


Spotkanie informacyjne dla nowoprzyjętych doktorantów

Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza w środę 3 października 2012, godz. 17:00 Gmach Wydz. EiTI (ul. Nowowiejska 15/19) Audytorium Centralne, Ip. na SPOTKANIE INFORMACYJNE dla NOWOPRZYJĘTYCH (i bardziej doświadczonych) DOKTORANTÓW. Czytaj więcej »

Autor: Tomasz Pietrzak  (2012-10-02, 14:40)


Rekrutacja na r.ak. 2012/2013

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej ogłasza przyjęcia na studia doktoranckie rozpoczynające się w semestrze zimowym 2012 r. Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są na Wydziale Fizyki PW w zakresie: fizyki ciała stałego, optyki, fizyki jądrowej, fizyki układów złożonych. O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów lub kończący studia w bieżącym roku akademickim.

Kolokwium wstępne dla kandydatów oraz rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniach 24 i 25 września 2012 r. Czytaj więcej »

Autor: Tomasz Pietrzak  (2012-08-29, 08:20)


Stypendia doktoranckie 2012/13

Termin składania podań o stypendia doktoranckie ustalony został na 10 września 2012 r. Podania, na formularzach dostępnych na stronach SD, należy składać do Kierownika Studiów Doktoranckich lub w dziekanacie - na ręce Pani Ewy Rewedy.

Warunkiem uwzględnienia podania jest pisemne sprawozdania z Państwa działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej za rok akademicki 2011/12. Sprawozdanie te będą ponadto podstawą do sporządzenia rankingu doktorantów Wydziału Fizyki, który będzie brany pod uwagę przy podziale stypendiów za wyniki w nauce i stypendiów projakościowych. Sprawozdania powinny być sporządzone wg dotychczasowych wzorców.

Autor: Tomasz Pietrzak  (2012-07-19, 21:32)


Sympozjum doktorantów 2012

Coroczne Sympozjum Doktorantów odbędzie się w środę 20 czerwca 2012 r. w Audytorium Fizyki. W Sympozjum powinni uczestniczyć opiekunowie lub promotorzy prac doktorskich. Kolejność wystąpień na Sympozjum będzie taka, jaka jest na liście doktorantów:
8:15–10:00 - 5 minutowe prezentacje doktorantów I roku
10:00–12:00 - 5 minutowe prezentacje doktorantów II roku
12:00–12:15 - Przerwa
12:15–14:00 - 10 minutowe prezentacje doktorantów III roku
od 14:00 -10 minutowe referaty doktorantów IV roku, którzy nie mają wszczętego przewodu doktorskiego

Doktoranci IV roku z otwartymi przewodami doktorskimi są zwolnieni z referowania.

Około godz. 15:00 - zakończenie Sympozjum i wpisy do kart uczestników SD.

Ze względu na możliwe przesunięcia czasowe, uczestnicy Sympozjum proszeni są o obecność na sali na co najmniej godzinę przed swoim wystąpieniem.

Autor: Tomasz Pietrzak  (2012-06-15, 12:17)


Wymiana legitymacji doktoranckich

Zgodnie z Decyzją Rektora nr 029/2012 z dnia 13/04/2012 w sprawie wprowadzenia elektronicznej legitymacji doktoranta oraz ustalenia wysokości i sposobu uiszczania opłaty za wydanie tej legitymacji i jej duplikatu, do 30 kwietnia 2012 r. należy w Dziale ds. Studiów złożyć stosowne dokumenty w celu wyrobienia elektronicznej legitymacji doktoranta. Więcej »

Autor: Tomasz Pietrzak  (2012-04-19, 12:55)


Rekrutacja na studia doktoranckie (luty 2012)

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej ogłasza przyjęcia na studia doktoranckie rozpoczynające się w semestrze letnim 2011 r. Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są na Wydziale Fizyki PW w zakresie: fizyki ciała stałego, optyki, fizyki jądrowej, fizyki układów złożonych. O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów lub kończący studia w bieżącym roku akademickim.

Kolokwium wstępne dla kandydatów odbędzie się w dniach 13 i 14 lutego 2012 r . Czytaj więcej »

Autor: Tomasz Pietrzak  (2012-02-02, 21:32)


Termin składania wniosków o stypendia projakościowe

Termin składania wniosków o zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej został ustalony przez kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki do dn. 13 lutego 2012 r. Wnioski należy składać bezpośrednio u KSD.

Autor: Tomasz Pietrzak  (2012-02-01, 16:00)


Wybory do WRD 2012

W wyborach do Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Fizyki zarejestrowało się 4 kandydatów:

 1. GIERAŁTOWSKI Jan
 2. KALABIŃSKI Jakub
 3. LESZCZYŃSKA Marzena
 4. MIERNICKI Sławomir

Urna do głosowania będzie wystawiona wg następującego harmonogramu:

 • Śr. 16.11: 12-14,p. 14 GF
 • Cz. 17.11: 9-15, p. 726 GM
 • Pt. 18.11: 8-12, p. 12b GF
 • Pn. 21.11: 9-15, p. 726
 • Wt. 22.11: 11-13, p. 708 GM
 • Śr. 23.11: 12-14, p. 14 GF

Autor: Tomasz Pietrzak  (2011-11-12, 12:41)


Szkolenie BHP dla pierwszego roku

W dniu 25 października br. w godzinach 9:00-13:00 w sali 128 GF odbędzie się szkolenie z zakresu BHP, organizowane dla doktorantów I roku. Obecność obowiązkowa.

Autor: Tomasz Pietrzak  (2011-10-17, 13:45)


Jesienne warsztaty CSZ

W dniach 14-16 października odbyły się Jesienne Warsztaty Centrum Studiów Zaawansowanych. Wyniki swoich badań zaprezentowało 24 doktorantów - laureatów stacjonarnych i wyjazdowych stypendiów CSZ, a wśród nich:

 • mgr inż. Adam Krysztopa: Defekty samoistne w półprzewodnikach fotowoltaicznych z rodziny chalkopirytu (prezentacja)
 • mgr inż. Tomasz Pietrzak: Nowe nanomateriały oparte na szkłach wanadanowo-fosforanowych i żelazowo-fosforanowych (plakat)
 • mgr inż. Krzysztof Zegadło: Nieliniowe właściwości struktur PDLC (prezentacja)
Pośród osób referujących wyniki powstałe podczas pobierania stypendium stacjonarnego komitet naukowy warsztatów wyróżnił prezentację Adama Krysztopy.

Autor: Tomasz Pietrzak  (2011-10-16, 13:50)


Wykłady w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza studentów i doktorantów na wykłady semestralne. Zobacz listę wykładów»

Autor: Tomasz Pietrzak  (2011-10-06, 14:24)


Upowszechnianie rozpraw doktorskich na forum międzynarodowym

Biblioteka Główna PW zachęca wypromowanych doktorów do umieszczania ich rozpraw doktorskich w Bibliotece Cyfrowej PW, której zasoby znalazły się w zasobach portalu DART-Europe - międzynarodowego portalu udostępniającego prace doktorskie i habilitacyjne. Czytaj więcej »

Autor: Tomasz Pietrzak  (2011-09-22, 16:09)


Rekrutacja na r.ak. 2011/20112

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej ogłasza przyjęcia na studia doktoranckie rozpoczynające się w semestrze zimowym 2011 r. Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są na Wydziale Fizyki PW w zakresie: fizyki ciała stałego, optyki, fizyki jądrowej, fizyki układów złożonych. O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów lub kończący studia w bieżącym roku akademickim.

Kolokwium wstępne dla kandydatów oraz rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniach 27 i 28 września 2011 r. Czytaj więcej »

Autor: Tomasz Pietrzak  (2011-07-14, 17:22)


Sympozjum doktorantów 2011

Coroczne Sympozjum Doktorantów odbędzie się we wtorek, 14 czerwca 2011 roku, w sali 309. W Sympozjum powinni uczestniczyć opiekunowie lub promotorzy prac doktorskich. Kolejność wystąpień na Sympozjum będzie taka, jaka jest na liście doktorantów:

8:30–10:00 - 5 minutowe prezentacje doktorantów I roku
10:00–12:00 - 5 minutowe prezentacje doktorantów II roku
12:00–12:15 - Przerwa
12:15–13:00 - 10 minutowe prezentacje doktorantów III roku
13:00-14:00 - Przerwa
od 14:00 - 10 minutowe referaty doktorantów IV roku, którzy nie mają wszczętego przewodu doktorskiego (Doktoranci IV roku z otwartymi przewodami doktorskimi są zwolnieni z obowiązku referowania).
ok. 15:00 - zakończenie Sympozjum i wpisy do kart uczestników SD

Pobierz ogłoszenie w PDF »

Autor: Tomasz Pietrzak  (2011-06-08, 10:51)


Konwersatorium Wydziałowe pt. Why did a Tsunami knock out Fukushima?

W czwartek, 31 marca o godz. 12.15 w Audytorium Fizyki, odbędzie się Konwersatorium Wydziałowe, na którym dr Holger Tietze-Jaensch (Institute of Energy and Climate Research - IEK-6 Nuclear Waste Management and Reactor Safety Forschungszentrum Jülich GmbH, Germany) przedstawi referat pt. Why did a Tsunami knock out Fukushima? Lessons learnt and conclusions for Poland and Germany or Europe. Czytaj więcej »

Autor: Tomasz Pietrzak  (2011-03-24, 08:39)


Wykład Ionic Conductors: Characterisation of Defect Structure

W piątek, 25 lutego 2011 r., rozpoczyna się seria wykładów i zajęć warsztatowych Ionic Conductors: Characterisation of Defect Structure, które poprowadzi na Wydziale Fizyki prof. Isaac Abrahams z Queen Mary, University of London.

Prof. Abrahams gości na Wydziale Fizyki jako profesor wizytujący Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej w ramach projektu "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej".

Więcej szczegółów jest dostępnych na plakatach: #1 i #2.

Autor: Tomasz Pietrzak  (2011-02-20, 20:14)


Rekrutacja na studia doktoranckie (luty 2011)

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej ogłasza przyjęcia na studia doktoranckie rozpoczynające się w semestrze letnim 2011 r. Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są na Wydziale Fizyki PW w zakresie: fizyki ciała stałego, optyki, fizyki jądrowej, fizyki układów złożonych. O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów.

Kolokwium wstępne dla kandydatów oraz rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniu 18 lutego 2011 r. w sali 128 (Gmach Fizyki PW) od godz. 10:15. Czytaj więcej »

Autor: Tomasz Pietrzak  (2011-02-09, 15:59)


Wykład Crystallography and Diffraction - Theory and Modern Methods of Analysis

W środę, 5 stycznia 2011 r., rozpoczyna się seria wykładów i zajęć warsztatowych Crystallography and Diffraction - Theory and Modern Methods of Analysis, które poprowadzi w styczniu na Wydziale Fizyki Prof. Isaac Abrahams z Queen Mary, University of London.

Prof. Abrahams będzie przez trzy miesiące gościł na Wydziale Fizyki jako profesor wizytujący Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej w ramach projektu "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej".

Więcej szczegółów jest dostępnych na plakacie.

Autor: Tomasz Pietrzak  (2010-12-22, 16:50)


Wyróznienia na sympozjum PSJ 2010

Doktoranci Zakładu Joniki Ciała Stałego zdobyli nagrody dla młodych naukowców za prezentacje wyników swoich prac na XII Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów (Ustroń, 1-4 grudnia 2010 r.):

 • mgr inż. Tomasz Pietrzak - III nagroda za najlepszy komunikat ustny
 • mgr inż. Wioleta Ślubowska - za najlepszy plakat naukowy (ex aequo)
 • mgr inż. Michał Struzik - za najlepszy plakat naukowy (ex aequo)

Autor: Tomasz Pietrzak  (2010-12-06, 13:22)


Rekrutacja na r.ak. 2010/2011

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej ogłasza przyjęcia na czteroletnie studia doktoranckie na rok akademicki 2010/2011. O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów lub kończący studia w bieżącym roku akademickim.

Kolokwium wstępne dla kandydatów odbędzie się w dniach 27 i 28 września 2010 r. Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa) do 24 września 2010 r. Więcej»

Autor: Tomasz Pietrzak  (2010-07-06, 08:06)


Sympozjum doktorantów

Coroczne Sympozjum Doktorantów odbędzie się w poniedziałek, 21 czerwca 2010 roku, w Audytorium Fizyki. W Sympozjum powinni uczestniczyć opiekunowie lub promotorzy prac doktorskich. Kolejność wystąpień na Sympozjum będzie taka, jaka jest na liście doktorantów:

8:30–10:15 - 5 minutowe prezentacje doktorantów I roku
10:15–11:15 - 5 minutowe prezentacje doktorantów II roku
11:15–11:30 - Przerwa
11:30–13:00 - 10 minutowe prezentacje doktorantów III roku
13:00-14:00 - Przerwa
od 14:00 - 10 minutowe referaty doktorantów IV roku, którzy nie mają wszczętego przewodu doktorskiego (Doktoranci IV roku z otwartymi przewodami doktorskimi są zwolnieni z obowiązku referowania).
ok. 15:00 - zakończenie Sympozjum i wpisy do kart uczestników SD.

Autor: Tomasz Pietrzak  (2010-06-15, 16:18)


Stypendium dla doktorantów pracujących na pełen etat

Zgodnie z projektem ustawy z dniem 23 kwietnia 2010 r. w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn zm.1)) w art. 200 uchyla się ust. 4. (Art. 200. 1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium doktoranckie. 4. Doktoranci otrzymujący stypendium, o którym mowa w ust. 1, mogą podejmować pracę zarobkową wyłącznie w niepełnym wymiarze czasu pracy.).

Oznacza to, że z dniem 23 kwietnia 2010 r. będzie można pracować na pełnym etacie i pobierać stypendium doktoranckie. Więcej na stronie KRD.

Autor: Sławomir Miernicki  (2010-03-17, 19:22)


Szkolenie BHP

W dniu 4 marca 2010 r. w godz. 12-16 w sali 111 Gmachu Fizyki odbędzie się szkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy przy eksploatacji gazów sprężonych i skroplonych.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób - zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych oraz technicznych jak i studentów oraz doktorantów Wydziału Fizyki - które pracują (lub mają zamiar pracować) używając gazów sprężonych i skroplonych. Udział w szkoleniu tych osób jest obowiązkowy. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają obowiązujące przepisami zaświadczenie uprawniające do pracy z gazami.

Autor: Tomasz Pietrzak  (2010-02-24, 20:15)


Rekrutacja na studia doktoranckie (luty 2010)

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej ogłasza przyjęcia na studia doktoranckie rozpoczynające się w semestrze letnim 2010 r. Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są na Wydziale Fizyki PW w zakresie: fizyki ciała stałego, optyki, fizyki jądrowej, fizyki układów złożonych. O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów.

Kolokwium wstępne dla kandydatów oraz rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniach 15 i 16 lutego 2010 r. w sali 128 (Gmach Fizyki PW) o godz. 10:00. Czytaj więcej »

Autor: Tomasz Pietrzak  (2010-01-23, 19:03)


Nowa strona WRD

Rusza odświeżona wersja strony Wydziałowej Rady Doktorantów! Wszelkie uwagi co do zawartości oraz zauważone błędy prosimy zgłaszać do administratora strony.

Autor: Tomasz Pietrzak  (2010-01-23, 19:03)